The Churchly Ica - Payola Blues

Dränera marken

Om man skall anlägga en trädgård i Stockholms området så måste man se till att den inte innehåller för mycket eller för lite vatten. Detta kan man kontrollera genom en kontroll som i sin tur fungerar som en väldigt bra lösning, inte bara genom att man får fram sin data på hur mycket vatten som finns där utan att man också beställer en dränering i Stockholm och ser till att vattnet som finns i grunden är tillräcklig och därigenom också får den trädgården som man verkligen velat ha utan att någon klagar eller får det illa eller fult. Ja, det finns många lösningar.